จอมนางแห่งถังเหมิน Beauty Of Tang Men 2021

ปีที่ฉาย : 2021 คะแนน 7.6 / 10

เรื่องย่อ : จอมนางแห่งถังเหมิน Beauty Of Tang Men 2021
ตามตำนานเล่าว่าสำนักถังมีสมบัติลับ “ต้งเทียนอวี๋” ที่สามารถใช้ทำนายชื่อของคนชั่วและสังหารพวกเขาก่อนจะกระทำชั่วได้ ผู้นำคนใหม่ของสำนักถังอย่างถังอู๋เยียนก็มีชื่อปรากฏอยู่บนต้งเทียนอวี๋ด้วย ในระหว่างการถูกบังคับให้หนี ถังอู๋เยียนได้พบกับฉู่เฉินนักย่องเบาผู้จิตใจดี ภายใต้การผูกมิตรกัน นางมุ่งมั่นที่จะกลับไปทำลายหุนเทียนอี๋ และลิขิตชะตาชีวิตของตัวเองอีกครั้ง

 

 

 Beauty Of Tang Men 2021
According to legend, the Tang Sect has a secret treasure. "Dong Tianyu" that could be used to predict the names of evil people and kill them before they did evil. The new leader of the Tang Sect, Tang Wuyan, also appeared on Dong Tianyu. while being forced to flee Tang Wuyan met Chu Chen, a kind-hearted burglar. under friendship She was determined to return to destroy Yun Tianyi. and destined for his own life again

 

 

唐門之美2021
相傳,唐門有秘寶。可以用來預知惡人姓名,在惡人作惡前將其殺死的“董天宇”。唐門的新任掌門人,唐無菸,也出現在了董天宇身上。被迫逃離的唐無菸遇到了心地善良的盜賊楚塵。情誼之下,她決意要回來毀滅雲天一。又注定了自己的人生

ตัวอย่างหนัง : จอมนางแห่งถังเหมิน Beauty Of Tang Men 2021

หนังแแนะนำ