เปลวไฟสีน้ำเงิน BLUE FLAME ASSAULT 2022 บรรยายไทย

ปีที่ฉาย : 2022 คะแนน 5.7 / 10

เรื่องย่อ : เปลวไฟสีน้ำเงิน BLUE FLAME ASSAULT 2022
หลี่ซีเฉิง ได้ตัดสินใจผันตัวเองเข้าร่วมเป็นสมาชิกทีมนักผจญเพลิง ด้วยความที่เขามองเห็นว่าหน้าที่นี้ไม่ต่างกับการเป็นฮีโร่ที่ได้รับการยกย่องชื่นชม แต่เมื่อต้องมาเผชิญหน้ากับความจริงเข้า เขาก็ต้องพบกับความจริงที่เหี้ยมโหดไม่น้อย เพราะเขาได้มีโอกาสได้เข้าโปรแกรมการฝึกฝนพิเศษในการตั้งทีมเฉพาะกิจ

 

 

BLUE FLAME ASSAULT 2022
Li Xicheng had decided to turn himself into a member of the firefighters team. He saw that this role was no different from being an admired hero. But when faced with the truth He had to face the truth that was no less cruel. because he had the opportunity to enter a special training program to set up a special team

 

 

蓝焰突击 2022
李希成决定把自己变成消防队的一员。他看出这个角色和做一个受人敬仰的英雄没什么两样。但面对真相时,他不得不面对同样残酷的真相。因为他有机会进入一个特殊的训练项目组建了一个特殊的团队

ตัวอย่างหนัง : เปลวไฟสีน้ำเงิน BLUE FLAME ASSAULT 2022 บรรยายไทย


เลือกตอน
เปลวไฟสีน้ำเงิน BLUE FLAME ASSAULT 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 1
เปลวไฟสีน้ำเงิน BLUE FLAME ASSAULT 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 2
เปลวไฟสีน้ำเงิน BLUE FLAME ASSAULT 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 3
เปลวไฟสีน้ำเงิน BLUE FLAME ASSAULT 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 4
เปลวไฟสีน้ำเงิน BLUE FLAME ASSAULT 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 5
เปลวไฟสีน้ำเงิน BLUE FLAME ASSAULT 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 6
เปลวไฟสีน้ำเงิน BLUE FLAME ASSAULT 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 7
เปลวไฟสีน้ำเงิน BLUE FLAME ASSAULT 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 8
เปลวไฟสีน้ำเงิน BLUE FLAME ASSAULT 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 9
เปลวไฟสีน้ำเงิน BLUE FLAME ASSAULT 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 10
เปลวไฟสีน้ำเงิน BLUE FLAME ASSAULT 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 11
เปลวไฟสีน้ำเงิน BLUE FLAME ASSAULT 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 12
เปลวไฟสีน้ำเงิน BLUE FLAME ASSAULT 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 13
เปลวไฟสีน้ำเงิน BLUE FLAME ASSAULT 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 14
เปลวไฟสีน้ำเงิน BLUE FLAME ASSAULT 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 15
เปลวไฟสีน้ำเงิน BLUE FLAME ASSAULT 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 16
เปลวไฟสีน้ำเงิน BLUE FLAME ASSAULT 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 17
เปลวไฟสีน้ำเงิน BLUE FLAME ASSAULT 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 18
เปลวไฟสีน้ำเงิน BLUE FLAME ASSAULT 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 19
เปลวไฟสีน้ำเงิน BLUE FLAME ASSAULT 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 20
เปลวไฟสีน้ำเงิน BLUE FLAME ASSAULT 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 21
เปลวไฟสีน้ำเงิน BLUE FLAME ASSAULT 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 22
เปลวไฟสีน้ำเงิน BLUE FLAME ASSAULT 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 23
เปลวไฟสีน้ำเงิน BLUE FLAME ASSAULT 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 24
เปลวไฟสีน้ำเงิน BLUE FLAME ASSAULT 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 25
เปลวไฟสีน้ำเงิน BLUE FLAME ASSAULT 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 26
เปลวไฟสีน้ำเงิน BLUE FLAME ASSAULT 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 27
เปลวไฟสีน้ำเงิน BLUE FLAME ASSAULT 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 28


คำค้น:หนังแแนะนำ