เปิดโปงนรกไซเบอร์ Cyber Hell: Exposing an Internet Horror 2022

ปีที่ฉาย : 2022 คะแนน 6.5 / 10

เรื่องย่อ : เปิดโปงนรกไซเบอร์ Cyber Hell: Exposing an Internet Horror 2022
สารคดีเกาหลีเรื่อง Cyber Hell : Exposing An Internet Horror หรือ Cyber Hell : เปิดโปงนรกไซเบอร์ (2022) ผลงานของผู้กำกับ ชเวจินซอง เป็นสารคดีที่สร้างจากอาชญากรรมจริง เล่าเรื่องการปฏิบัติภารกิจไล่ล่าก็อดก็อดและพัคซา มิจฉาชีพผู้อยู่เบื้องหลังห้องแชทออนไลน์ เอ็นทีเฮช (nth) และห้องพัคซา ห้องแชทที่ล่อลวงเหยื่อผู้เยาว์ให้ส่งคลิปวีดีโอหรือรูปภาพของตัวเองไม่ใส่เสื้อผ้าผ่านแอปพลิเคชั่น เทเลแกรม (Telegram) จากนั้นแบล็กเมล์พวกเธอให้ทำตามสิ่งที่พวกเขาสั่งเช่นอัดวีดีโอคลิปพิศดารต่าง ๆ ตามแต่เขาจะสั่งและเรียกใช้เหยื่อ ประหนึ่งเป็นทาสของพวกเขา สารคดีเปิดโปงขบวนการของอาชญากรและวิธีการสืบสวนเพื่อดำเนินการจับกุม เรื่องราวจะเป็นอย่างไร จะสามารถจับกุมบุคคลเหล่านี้ได้

 

 

 

 

Cyber Hell: Exposing an Internet Horror 2022

Korean documentary Cyber ​​Hell: Exposing An Internet Horror or Cyber ​​Hell: Exposing Cyber ​​Hell (2022), directed by Choi Jin Sung, is a documentary based on true crime. Tell the story of the mission to chase God God and Park Sa. The crooks behind the online chat roomsNTH and PAKSA, a chat room that lures minors into sending video clips or pictures of themselves undressed through the Telegram app, then Black. Mail them to do what they command, such as recording various bizarre video clips according to their instructions and summoning the victims.as their slaves The documentary uncovers the criminal movements and investigative methods to carry out arrests. What will the story be? Will be able to arrest these people. 

사이버 지옥: 인터넷 공포의 폭로 2022
한국 다큐멘터리 사이버 지옥: 인터넷 공포를 폭로하거나 사이버 지옥: 폭로 사이버 지옥(2022)은 최진성 감독의 실화를 바탕으로 한 다큐멘터리이다. 신을 쫓는 미션과 박사를 쫓는 이야기를 들려주세요. 온라인 채팅방 NTH와 PAKSA, 텔레그램 앱을 통해 옷을 벗은 자신의 사진이나 비디오 클립을 보내도록 미성년자를 유인하는 채팅방인 PAKSA 뒤의 사기꾼입니다. 그들의 지시에 따라 각종 기괴한 영상을 녹화하고 희생자들을 소환하는 등 명령대로 하라고 메일을 보낸다. 어떤 이야기가 될까요? 이 사람들을 체포할 수 있을 것입니다.

ตัวอย่างหนัง : เปิดโปงนรกไซเบอร์ Cyber Hell: Exposing an Internet Horror 2022

หนังแแนะนำ