เกม ล่า ฆ่า รอด DARK WORLD 2021

ปีที่ฉาย : 2021 คะแนน 5.4 / 10

เรื่องย่อ : เกม ล่า ฆ่า รอด DARK WORLD 2021
การแข่งขันครั้งนี้เดิมพันด้วยการเอาชีวิตรอด กับเมืองที่ไร้กฎหมาย ไร้กฎเกณฑ์ใด ๆ ที่นี่ “เกม” ไม่ได้ฆ่าคน แต่ “ความอยาก” ทำให้คน ฆ่ากันเอง

 

 

DARK WORLD 2021
This match is wagered on survival. In a city with no laws, no rules here, the "game" doesn't kill people, but the "craving" makes people kill each other.

 

다크 월드 2021
이 경기는 생존에 대한 베팅입니다. 법도 규칙도 없는 도시에서 "게임"은 사람을 죽이지 않지만 "갈망"은 사람들을 서로 죽이게 만듭니다.

 

ตัวอย่างหนัง : เกม ล่า ฆ่า รอด DARK WORLD 2021

หนังแแนะนำ