ท่านหญิง อย่าชิงหย่ากับข้า DECREED BY FATE 2022

ปีที่ฉาย : 2022 คะแนน / 10

เรื่องย่อ : ท่านหญิง อย่าชิงหย่ากับข้า DECREED BY FATE 2022 
เย่หรงเอ๋อร์ องค์หญิงแห่งเหลียนหวัง “สาวแกร่ง” ที่ไม่มีใครกล้าหือ มีพระราชโองการให้เธอต้องแต่งงานกับ อิ่นซือเสิ้น แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่แห่งจิ้งอันที่ไม่เคยพบหน้ากันมาก่อน เพื่อจัดการเรื่องการหย่าให้จบสิ้น เธอตัดสินใจเป็นแม่สื่อระดับเทพ และก่อตั้งหอไร้รักให้กับผู้คนที่ต้องการยกเลิกงานแต่งงาน ในขณะนั้นเอง เย่หรงเอ๋อร์ก็รู้สึกว่าชายหนุ่มสองคนที่เข้ามายังหอไร้รักพยายามเข้าหาเธอโดยไม่ทราบสาเหตุ ยิ่งไปกว่านั้นคือ “สามี” ที่เธอหลบหนีดูเหมือนจะแฝงตัวอยู่ในสองคนนี้

 


DECREED BY FATE 2022 
Ye Rong'er, Princess of Lian Wang, a “strong girl” that no one dared to. There was a royal order that she had to marry Yin Shichen, the great general of Jing'an who had never met before. to settle the divorce She decided to become a divine matchmaker. and establishing a loveless tower for people who want to cancel their weddingsAt that moment, Ye Rong'er felt that two young men who had entered the loveless tower were trying to approach her for no reason. Moreover, the “husband” she escaped seemed to lurk among the two.

 

 

2022 年命运的法令
叶蓉儿,莲王公主,无人敢当的“强女”。有御旨,她必须嫁给素未谋面的静安大将军殷世臣。为了解决离婚她决定成为一个神圣的媒人。并为想要取消婚礼的人建立了无情塔,那一刻,叶荣儿觉得,进入无情塔的两个年轻人,是在无缘无故地接近她。而且,她逃脱的“丈夫”似乎潜伏在两人之间。
 

 

 

ตัวอย่างหนัง : ท่านหญิง อย่าชิงหย่ากับข้า DECREED BY FATE 2022


เลือกตอน
ท่านหญิง อย่าชิงหย่ากับข้า DECREED BY FATE 2022 ตอนที่ 1
ท่านหญิง อย่าชิงหย่ากับข้า DECREED BY FATE 2022 ตอนที่ 2
ท่านหญิง อย่าชิงหย่ากับข้า DECREED BY FATE 2022 ตอนที่ 3
ท่านหญิง อย่าชิงหย่ากับข้า DECREED BY FATE 2022 ตอนที่ 4
ท่านหญิง อย่าชิงหย่ากับข้า DECREED BY FATE 2022 ตอนที่ 5
ท่านหญิง อย่าชิงหย่ากับข้า DECREED BY FATE 2022 ตอนที่ 6
ท่านหญิง อย่าชิงหย่ากับข้า DECREED BY FATE 2022 ตอนที่ 7
ท่านหญิง อย่าชิงหย่ากับข้า DECREED BY FATE 2022 ตอนที่ 8
ท่านหญิง อย่าชิงหย่ากับข้า DECREED BY FATE 2022 ตอนที่ 9
ท่านหญิง อย่าชิงหย่ากับข้า DECREED BY FATE 2022 ตอนที่ 10
ท่านหญิง อย่าชิงหย่ากับข้า DECREED BY FATE 2022 ตอนที่ 11
ท่านหญิง อย่าชิงหย่ากับข้า DECREED BY FATE 2022 ตอนที่ 12
ท่านหญิง อย่าชิงหย่ากับข้า DECREED BY FATE 2022 ตอนที่ 13
ท่านหญิง อย่าชิงหย่ากับข้า DECREED BY FATE 2022 ตอนที่ 14
ท่านหญิง อย่าชิงหย่ากับข้า DECREED BY FATE 2022 ตอนที่ 15
ท่านหญิง อย่าชิงหย่ากับข้า DECREED BY FATE 2022 ตอนที่ 16


คำค้น:หนังแแนะนำ