ลิขิตรักนางพญางูเขียว Deity Of Love 2022 บรรยายไทย

ปีที่ฉาย : 2022 คะแนน 5.6 / 10

เรื่องย่อ : ลิขิตรักนางพญางูเขียว Deity Of Love 2022
หลังน้ำท่วมเขาจินซาน เสี่ยวชิงถูกฝ่าไห่ผนึกไว้ มอบให้กรมปราบวิญญาณดูแล ห้าร้อยปีต่อมาหลี่ซิวหนิงที่มาคัดเลือกเข้ากรมปราบวิญญาณพลัดหลงไปในสถานที่ผนึกเสี่ยวชิง และทำผนึกแตกโดยไม่ได้ตั้งใจ เสี่ยวชิงจึงตื่นขึ้นมา แต่เพราะผนึกถูกฝืนทำลาย ทำให้เสี่ยวชิงสูญเสียความทรงจำ เพื่อจะตามหาความทรงจำและเข้าใจโลก เสี่ยวชิงจึงติดตามหลี่ซิวหนิงเข้าสู่หุบเขาชิงอวิ๋นและเริ่มต้นการเดินทางของชีวิตครั้งใหม่ ทว่าเมื่อได้รู้จักกันไปเรื่อย ๆ ก็พบอีกฐานะหนึ่งของหลี่ซิวหนิง เรื่องในอดีตที่ผนึกไว้เมื่อห้าร้อยปีก่อนก็ค่อย ๆ ปรากฏ โศกนาฏกรรมความรักในชาติก่อนและชาติปัจจุบันก็เริ่มขึ้นเช่นนี้

 

 

 

Deity Of Love 2022
after the flood of Mount Jinshan Xiaoqing was sealed by Fahai. given to the Department of Spirit Conquest Five hundred years later, Li Xiuning, who had been recruited into the Spirit Conqueror Department, had strayed into the Xiaoqing Sealing Place. and accidentally broke the seal Xiaoqing then woke up. but because the seal was forcibly destroyed causing Xiao Qing to lose his memory.to find memories and understand the world Xiaoqing then followed Li Xiuning into the Qingyun Valley and embarked on a new journey of life. However, as they got to know each other, they found another position of Li Xiuning. The past, sealed five hundred years ago, gradually emerged, and so began the tragedy of love in the past and present life.

 

 

 

 

愛神 2022
金山小青山洪水被法海封印後。五百年後,被徵召進徵靈部的李修寧誤入了小青封印處。不小心打破了封印,小青醒了過來。但因為封印被強行破壞,蕭擎失去了記憶。為了尋找記憶,了解世界,蕭擎跟著李修寧進入了青雲谷,開始了新的人生旅程。然而,隨著彼此的了解,他們找到了李修寧的另一個位置。五百年前被封印的過去逐漸浮現,從此開始了前世今生的愛情悲劇。

 

 

ตัวอย่างหนัง : ลิขิตรักนางพญางูเขียว Deity Of Love 2022 บรรยายไทย

หนังแแนะนำ