ลิขิตฟ้าชะตาเลิศรส DELICACIES DESTINY 2022

ปีที่ฉาย : 2022 คะแนน 5.4 / 10

เรื่องย่อ : ลิขิตฟ้าชะตาเลิศรส DELICACIES DESTINY 2022
เป็นเรื่องราวของ องค์รัชทายาทจูโชว่ขุย เขาเป็นคนที่เสวยยาก ไม่มีฝีมือการทำอาหารของพ่อครัวแม่ครัวคนไหนทำอาหารถูกปากเขาสักคน แต่อยู่มาวันหนึ่งเขาบังเอิญเจอกับ หลิงเสียวเสี่ยว และเขาติดอกติดใจกับฝีมือทำอาหารของเธอ และ หลิงเสียวเสี่ยว ต้องเผชิญความท้าทายหลายอย่างจากฮ่องเต้จิน และฮองเฮาตามมาด้วยนางสนมหลี่ แต่ก็ผ่านมาด้วยความช่วยเหลือจากองค์รัชทายาท ที่คอยช่วยเหลือแก้ไขวิกฤตครั้งแล้วครั้งเล่า และด้วยทักษะการทำอาหารที่ยอดเยี่ยมของหลิงเสียวเสี่ยว ทำให้ชนะใจคนในวังมากมายหลากหลายคนที่ชื่นชอบอาหารของเธอ และเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตาม

 

 

 


DELICACIES DESTINY 2022
is the story of Crown Prince Zhu Shou Kui He was a hard eater. There is no cooking skill of any chef who cooks his mouthwatering dishes. But one day, he accidentally met Ling Xiao Xiao And he was fascinated with her cooking skills and Ling Xiao Xiao. had to face many challenges from Emperor Jin and Hong Hao was followed by concubine Li. But it passed with the help ofHis Royal Highness, who has helped resolve the crisis time and time again. And with Ling Xiaoxiao's excellent cooking skills, It won the hearts of many people in the palace who liked her food. And how will the story be, please stay tuned.

 

 

 

 

년 데스티니 가디언즈2022
왕세자 Zhu Shou Kui의 이야기입니다. 그는 열심히 먹는 사람이었습니다. 군침 도는 요리를 요리하는 요리사의 요리 기술은 없습니다. 그러던 어느 날 우연히 링샤오샤오를 만나 그녀의 요리 솜씨와 링샤오샤오에 매료됐다. 진제(皇帝)로부터 많은 도전을 받아야 했고 홍호(洪夏)의 뒤를 첩 이(李)가 따랐다. 그러나 몇 번이고 위기를 해결하는 데 도움을 주신 왕의 도움으로 통과되었습니다. 그리고 Ling Xiaoxiao의 뛰어난 요리 솜씨로 궁전에서 그녀의 음식을 좋아하는 많은 사람들의 마음을 사로 잡았습니다. 그리고 어떤 이야기가 펼쳐질지 기대해 주세요.

ตัวอย่างหนัง : ลิขิตฟ้าชะตาเลิศรส DELICACIES DESTINY 2022

หนังแแนะนำ