อีฟ Eve 2022 บรรยายไทย

ปีที่ฉาย : 2022 คะแนน 6.7 / 10

เรื่องย่อ : อีฟ Eve 2022
ปีการศึกษาใหม่ในโรงเรียนอนุบาลรีอัน โรงเรียนชั้นนำระดับโลกในด้านการศึกษาชั้นปฐมวัยได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว เหล่าผู้ปกครองจากตระกูลที่มีชื่อเสียงมารวมตัวกันเพื่อระดมทุนที่โรงเรียนรีอัน คังยุนกยอม ตัวแทนของแอลวายกรุ๊ปได้เข้าร่วมงานพร้อมกับภรรยาของเขาเพื่อลูกสาวของเธอ แต่ในงานนั้นเขาได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่จุดประกายบางอย่างในใจของเขา ประกายไฟที่อาจเป็นอันตรายต่อทุกสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้

 

 

Eve 2022
New school year in Rian Kindergarten The world's leading school in early childhood education has just begun. Parents from famous families gather to raise funds at Ri An School. LY Group's representative Kang Yoon Gyum attended with his wife for her daughter. But at the event he meets a young woman who ignites something in his mind. A spark that could be detrimental to everything he had created to this day.

 

 

2022년 이브
Rian Kindergarten의 새 학년도가 막 시작되었습니다. 유명 가문의 학부모들이 리안학교에서 모금을 위해 모인다. LY그룹 강윤겸 대표가 딸을 위해 아내와 함께 참석했다. 그러나 행사장에서 그는 마음속에 무언가를 불태우는 한 젊은 여성을 만난다. 그가 지금까지 만든 모든 것에 해를 끼칠 수 있는 불꽃.

 

ตัวอย่างหนัง : อีฟ Eve 2022 บรรยายไทย

หนังแแนะนำ