ไฟท์ ฟอร์ มายด์ เวย์ Fight for My Way 2017 บรรยายไทย

ปีที่ฉาย : 2017 คะแนน 8.1 / 10

เรื่องย่อ : ไฟท์ ฟอร์ มายด์ เวย์ Fight for My Way 2017 
แอราทำงานเป็นประชาสัมพันธ์ที่ห้างสรรพสินค้าลัคกี้ เธอไม่ได้เงินเดือนมากเท่าไร แต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อช่วยค่าเรียนของแฟนเธอ แต่แล้วเธอก็พบว่าเขานอกใจเธอในวันที่เธอไปหาเขาที่หอพักพร้อมของขวัญ เธอรู้สึกเหมือนโดนทรยศและเจ็บปวด เพราะเธอเชื่อใจเขามาก

 

 

 

Fight for My Way 2017
Ara works as a public relations officer at Lucky Department Store. She doesn’t get much salary. But she tried her best to help her boyfriend’s school fees. But then she finds that he’s cheating on her the day she visits him in the dorm with a gift. She felt betrayed and hurt. because she trusted him so much

 

 

 

파이팅 포 마이 웨이 2017
Ara는 Lucky Department Store에서 홍보담당자로 일하고 있습니다. 그녀는 많은 급여를 받지 못합니다. 그러나 그녀는 남자 친구의 학비를 돕기 위해 최선을 다했습니다. 그러나 그녀는 선물을 가지고 기숙사에서 그를 방문하는 날 그가 바람을 피우고 있음을 알게됩니다. 그녀는 배신감과 상처를 느꼈다. 그녀가 그를 너무 믿었기 때문에

 

 

ตัวอย่างหนัง : ไฟท์ ฟอร์ มายด์ เวย์ Fight for My Way 2017 บรรยายไทย

หนังแแนะนำ