ดาบเสียดฟ้า Heroes 2022 บรรยายไทย

ปีที่ฉาย : 2022 คะแนน 8.1 / 10

เรื่องย่อ : ดาบเสียดฟ้า Heroes 2022
เป็นเรื่องราวชองหนุ่มน้อยจิตใจงดงามนามหวังเสี่ยวสือลงจากเขามาท่องเที่ยว เพิ่งเข้าสู่ยุทธภพ ได้ไปผูกสัมพันธ์กับไป๋โฉวเฟย เหวินโหรว ซูเมิ่งเจิ่น ก่อเป็นมิตรภาพ และในเมืองหลวงแห่งยุทธภพที่คนเก่งกาจพบเจอโอกาสดี ได้เรียนรู้ถึงน้ำใจของพี่น้อง เรื่องราวทางโลก ทำให้หนุ่มน้อยที่ใสซื่อได้ค่อย ๆ เติบโตจนแกร่งกล้าเป็น “วีรบุรุษ” ขึ้นมาได้

 

 

 

Heroes 2022
It is the story of a beautiful young man named Wang Xiaoshi who came down to travel. just entered the battlefield had to bond with Bai Choo Fei Wen Rou Su Meng Zhen, forming a friendship And in the capital of the battle world where the most talented people find good opportunities. Learned the kindness of brothers and sisters. worldly story This allows the innocent boy to gradually grow up to become a "hero".
英雄 2022
講述了一位名叫王小石的美少年下山旅行的故事。剛踏入戰場就曾與白珠飛溫柔蘇夢真結緣,結下了友誼,並在戰界之都,最有才華的人找到了良機。學會了兄弟姐妹的恩情。世俗故事 這讓天真爛漫的男孩逐漸長大成為“英雄”。

ตัวอย่างหนัง : ดาบเสียดฟ้า Heroes 2022 บรรยายไทย

หนังแแนะนำ