ทีมหมอเด็กกู้วิกฤต Kids’ Lives Matter 2021

ปีที่ฉาย : 2021 คะแนน 8.5 / 10

เรื่องย่อ : ทีมหมอเด็กกู้วิกฤต Kids’ Lives Matter 2021
เรื่องราวของสองแพทย์ คว่างกงซิน แพทย์ที่มีชื่อเสียงในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นต่างจากเพื่อนเก่าอย่าง สวี่เตียนฟง แพทย์ฝีมือชั้นยอดแต่ยอมทำงานอยู่ในโรงพยาบาลเล็กๆ หลังทั้งคู่ได้โคจรมาพบกันอีกครั้ง คว่างกงซินจึงชักชวนสวี่เตียนฟงให้มาทำงานด้วยกัน ประจวบกับที่ ม้ายไห่ฉี หัวหน้าแผนกศัลยกรรมต้องการจะสร้างศูนย์กลางกุมารแพทย์ที่ทันสมัยแห่งแรกของฮ่องกง ทุกอย่างกำลังไปได้ดี จน เหวินปั๋วซี แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารแพทย์ได้พบความผิดปกติในการผ่าตัดของคว่างกงซินและสวี่เตียนฟง เมื่อครั้งยังเป็นแพทย์ฝึกหัดเมื่อ 20 ปีก่อน

 

 

 Kids' Lives Matter 2021
The story of two doctors, Kwang Gong Xin, a famous doctor in a large hospital. Full of determination, unlike an old friend, Xu Tianfeng, a skilled physician who was willing to work in a small hospital. After the two orbited to meet again. Kwang Gongxin persuaded Xu Tianfeng to work together, coincidentally, Mai Haiqi, the head of the surgical department, wanted to build the first modern pediatrician center of

 

 

어린이의 생명은 소중합니다 2021
두 명의 의사, 대형 병원의 유명 의사 광공신의 이야기. 작은 병원에서 일할 의향이 있는 숙련된 의사인 Xu Tianfeng, 오랜 친구와 달리 결단력이 뛰어납니다. 두 사람은 다시 만나기 위해 궤도를 돌았다. Kwang Gongxin은 Xu Tianfeng이 함께 일하자고 설득했고, 우연하게도 외과 과장인 Mai Haiqi는

ตัวอย่างหนัง : ทีมหมอเด็กกู้วิกฤต Kids’ Lives Matter 2021


เลือกตอน
ทีมหมอเด็กกู้วิกฤต Kids’ Lives Matter 2021 ตอนที่ 1
ทีมหมอเด็กกู้วิกฤต Kids’ Lives Matter 2021 ตอนที่ 2
ทีมหมอเด็กกู้วิกฤต Kids’ Lives Matter 2021 ตอนที่ 3
ทีมหมอเด็กกู้วิกฤต Kids’ Lives Matter 2021 ตอนที่ 4
ทีมหมอเด็กกู้วิกฤต Kids’ Lives Matter 2021 ตอนที่ 5
ทีมหมอเด็กกู้วิกฤต Kids’ Lives Matter 2021 ตอนที่ 6
ทีมหมอเด็กกู้วิกฤต Kids’ Lives Matter 2021 ตอนที่ 7
ทีมหมอเด็กกู้วิกฤต Kids’ Lives Matter 2021 ตอนที่ 8
ทีมหมอเด็กกู้วิกฤต Kids’ Lives Matter 2021 ตอนที่ 9
ทีมหมอเด็กกู้วิกฤต Kids’ Lives Matter 2021 ตอนที่ 10
ทีมหมอเด็กกู้วิกฤต Kids’ Lives Matter 2021 ตอนที่ 11
ทีมหมอเด็กกู้วิกฤต Kids’ Lives Matter 2021 ตอนที่ 12
ทีมหมอเด็กกู้วิกฤต Kids’ Lives Matter 2021 ตอนที่ 13
ทีมหมอเด็กกู้วิกฤต Kids’ Lives Matter 2021 ตอนที่ 14
ทีมหมอเด็กกู้วิกฤต Kids’ Lives Matter 2021 ตอนที่ 15
ทีมหมอเด็กกู้วิกฤต Kids’ Lives Matter 2021 ตอนที่ 16
ทีมหมอเด็กกู้วิกฤต Kids’ Lives Matter 2021 ตอนที่ 17
ทีมหมอเด็กกู้วิกฤต Kids’ Lives Matter 2021 ตอนที่ 18
ทีมหมอเด็กกู้วิกฤต Kids’ Lives Matter 2021 ตอนที่ 19
ทีมหมอเด็กกู้วิกฤต Kids’ Lives Matter 2021 ตอนที่ 20
ทีมหมอเด็กกู้วิกฤต Kids’ Lives Matter 2021 ตอนที่ 21
ทีมหมอเด็กกู้วิกฤต Kids’ Lives Matter 2021 ตอนที่ 22
ทีมหมอเด็กกู้วิกฤต Kids’ Lives Matter 2021 ตอนที่ 23
ทีมหมอเด็กกู้วิกฤต Kids’ Lives Matter 2021 ตอนที่ 24
ทีมหมอเด็กกู้วิกฤต Kids’ Lives Matter 2021 ตอนที่ 25


คำค้น:หนังแแนะนำ