เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ซีซั่น2 Kyoukai Senki 2021

ปีที่ฉาย : 2021 คะแนน 6.1 / 10

เรื่องย่อ :เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ซีซั่น2 Kyoukai Senki 2021
เรื่องราวของโลกในปี 2061 ที่ญี่ปุ่นได้ถูกปกครองและถูกแบ่งโดยเขตเศรษฐกิจหลักทั้ง 4 ของโลก ทำให้ชาวญี่ปุ่นใช้ชีวิตด้วยการถูกกดขี่ในฐานะมนุษย์ของประเทศใต้ปกครอง อีกทั้งญี่ปุ่นยังกลายเป็นแนวหน้าของโลกที่มี “AMAIM” อาวุธพิเศษรูปแบบมนุษย์จากแต่ละเขตคอยสอดส่องด้วย อยู่มาวันหนึ่ง Shiiba Amou เด็กหนุ่มผู้ที่ชื่นชอบเครื่องจักร ได้พบกับ “Gai” AI สมองเทียมที่มีความคิดอิสระ หรือ I-LeS และจากเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ Amou อุทิศตัวต่อสู้เพื่อที่จะทวงญี่ปุ่นกลับมา โดยการขับ “Kenbu” หุ่น AMAIM ที่เขาเป็นคนสร้างขึ้นมาเองกับมือ

 

 

Kyoukai Senki 2021
The story of a world in 2061 where Japan is ruled and divided by the world’s four major economic regions, allowing the Japanese to live their lives oppressed as human beings of their subordinate nations. In addition, Japan has become the front line of the world with “AMAIM”, a special weapon of human form from each region to watch over. One day, Shiiba AmouA young machine enthusiast meets the independent-minded artificial brain AI “Gai”, or I-LeS, and from this incident, Amou devotes himself to fighting for Japan’s return by piloting AMAIM “Kenbu”. which he created by himself

 

 

境界戦機2021
日本が世界の4つの主要な経済地域によって支配され、分割され、日本人が従属国の人間として抑圧された生活を送ることを可能にする、2061年の世界の物語。また、日本は各地域の人体特殊兵器「境界戦機」で世界の最前線に立っています。ある日、椎葉あもう若い機械愛好家が自立心のある人工脳AI「外」(I-LeS)と出会い、この事件から、あもうはAMAIM「剣武」を操縦して日本の帰還のために戦うことに専念する。彼が自分で作成したもの

 

 

 

ตัวอย่างหนัง : เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ซีซั่น2 Kyoukai Senki 2021

หนังแแนะนำ