อุ่นรักละลายใจ MELTING ME SOFTLY 2019

ปีที่ฉาย : 2019 คะแนน 5.9 / 10

เรื่องย่อ : อุ่นรักละลายใจ MELTING ME SOFTLY 2019
ดอกเตอร์ฮวังหายตัวไปและไม่มีทางยกเลิกการแช่แข็งของดงชานและมีรันได้ ทางสถานีโทรทัศน์ปกปิดเกี่ยวกับการถ่ายทำและการทดลองเพราะกลัวความผิด 20 ปีต่อมา ดงชานและมีรันตื่นขึ้นเพราะเครื่องทำงานผิดปกติ ทั้งคู่ออกตามหาครอบครัวและได้รู้ว่าเวลาผ่านไปถึง 20 ปีแล้ว

 

 

MELTING ME SOFTLY 2019
Hwang has disappeared and there is no way to cancel the freezing of Dongchan and Mi Ran. The TV station hides the filming and trials for fear of guilt. Twenty years later, Dong Chan and Mi Ran wake up to a malfunction of the machine. They search for their family and learn that 20 years have passed.

 

 

나를 부드럽게 녹여줘 2019
사라지고 동찬과 미란의 결빙을 취소할 방법이 없다. 방송국은 죄책감으로 촬영과 재판을 숨겼고, 20년 후 동찬과 미란은 기계의 오작동을 알게 된다. 그들은 가족을 찾고 20년이 지났음을 알게 됩니다.

 

ตัวอย่างหนัง : อุ่นรักละลายใจ MELTING ME SOFTLY 2019

หนังแแนะนำ