เกมแค้นข้ามมิติ Mission in Parallel 2022 บรรยายไทย

ปีที่ฉาย : 2022 คะแนน 6.5 / 10

เรื่องย่อ : เกมแค้นข้ามมิติ Mission in Parallel 2022
ซูลวี่เซี่ยผู้สดใสร่าเริงมีภารกิจต้องปกป้องมิติการ์ตูน เดิมทีควรจะเข้าสู่ร่างกายของตัวประกอบสาวเพื่อดำเนินการภารกิจแก้ไขโครงเรื่อง แต่ในครั้งนี้เมื่อไปถึงโลกเสมือนย่อยแล้วกลับพบว่าไปเข้าสู่ร่างกายของนางเอกโดยบังเอิญ หลังตรวจสอบกับระบบแล้วพบว่าเป็นไป๋ถิง ผู้หญิงที่ไม่ใช่คนของมิตินี้ ยึดครองร่างของตัวประกอบสาวไป หล่อนวุ่นวายการเปลี่ยนแปลงมิตินี้ วางแผนร้ายบีบบังคับแก้ไขเรื่องของโลกขนาดเล็ก ทำให้โครงเรื่องของตัวประกอบสาวกลายเป็นโครงเรื่องของนางเอกแทน และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ตัวประกอบสาวมาเปลี่ยนแปลงเส้นเรื่องหลักจนกลายเป็นนำพาโลกขนาดเล็กไปสู่ตอบจบที่อันตราย ในการปะทะกับไป๋ถิงครั้งแล้วครั้งเล่าซูลวี่เซี่ยก็เริ่มแก้ไขโครงเรื่องเส้นหลักไปทีละน้อย โดยดึงโครงเรื่องที่ผิดเพี้ยนไปพวกนั้นกลับมาผ่านวิธีการเปลี่ยนแปลงโครงเรื่องย่อยบางส่วน สุดท้ายก็ได้โครงเรื่องนางเอกดั้งเดิมและตอบจบอันสวยงามกลับมา

 

 

Mission in Parallel 2022
The cheerful Su Yuxia has a mission to protect the cartoon dimension. It was originally supposed to enter the body of the supporting girl to carry out the plot editing mission. But this time, when he reached the virtual sub-world, he found that he accidentally entered the heroine's body. After checking with the system, it was discovered that it was Bai Ting. A woman who is not a person of this dimension Take over the body of the female protagonist. She was fussed about changing this dimension.intrigue and coercion to resolve the matter of the small world Make the storyline of the supporting girl become the storyline of the heroine instead. And in order to prevent the female supporting characters from changing the main storyline to lead the small world to dangerous endings.
In the subsequent clashing with Bai Ting, Su Yuxia began to revise the main storyline bit by bit. By pulling back those distorted plotlines through some subplot changes. Finally got the original heroine's storyline and a beautiful ending back.

 

並行任務 2022
性格開朗的蘇雨夏肩負著保護卡通次元的使命。原本應該是進入配角的身體,執行劇情剪輯任務。但這一次,當他到達虛擬子世界時,卻發現自己不小心進入了女主的身體。查了一下系統,發現是白婷。一個不是這個維度人的女人接管了女主的身體。她急於改變這個維度。陰謀和脅迫解決小世界的事情,讓配角的故事線變成了女主的故事線。並且為了防止女配改變主線劇情,帶領小世界走向危險的結局。
在隨後與白婷的交鋒中,蘇雨夏開始一點一點的修改主線劇情。通過一些次要情節的變化來拉回那些扭曲的情節線。終於得到了原著女主的劇情和美好的結局。

ตัวอย่างหนัง : เกมแค้นข้ามมิติ Mission in Parallel 2022 บรรยายไทย


เลือกตอน
เกมแค้นข้ามมิติ Mission in Parallel 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 1
เกมแค้นข้ามมิติ Mission in Parallel 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 2
เกมแค้นข้ามมิติ Mission in Parallel 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 3
เกมแค้นข้ามมิติ Mission in Parallel 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 4
เกมแค้นข้ามมิติ Mission in Parallel 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 5
เกมแค้นข้ามมิติ Mission in Parallel 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 6
เกมแค้นข้ามมิติ Mission in Parallel 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 7
เกมแค้นข้ามมิติ Mission in Parallel 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 8
เกมแค้นข้ามมิติ Mission in Parallel 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 9
เกมแค้นข้ามมิติ Mission in Parallel 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 10
เกมแค้นข้ามมิติ Mission in Parallel 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 11
เกมแค้นข้ามมิติ Mission in Parallel 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 12
เกมแค้นข้ามมิติ Mission in Parallel 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 13
เกมแค้นข้ามมิติ Mission in Parallel 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 14
เกมแค้นข้ามมิติ Mission in Parallel 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 15
เกมแค้นข้ามมิติ Mission in Parallel 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 16
เกมแค้นข้ามมิติ Mission in Parallel 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 17
เกมแค้นข้ามมิติ Mission in Parallel 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 18


คำค้น:หนังแแนะนำ