ภารกิจรักนายเงือก MY MERMAID BOYFRIEND 2022 บรรยายไทย

ปีที่ฉาย : 2022 คะแนน 5.5 / 10

เรื่องย่อ : ภารกิจรักนายเงือก MY MERMAID BOYFRIEND 2022 
เจียงเสี่ยวม่านนักศึกษาสาวคณะศิลปกรรมไม่สมหวังในความรัก อนาโตเลีย สุ่ยซิงนายเงือกหนุ่มจึงมาคลายความเครียดและมาทำภารกิจพิสูจน์จูบแห่งรักแท้ของเผ่าเงือกไปพร้อมกันกับเธอ ภารกิจในครั้งนี้ทำให้ทั้งสองได้ตกหลุมรักกัน ในขณะเดียวกันเฉิงซีรุ่นพี่ที่อ่อนโยนก็เป็นทั้งตัวช่วยและอุปสรรคของทั้งคู่ แต่ตราบใดที่พวกเขาเชื่อในเทพนิยายทุกอย่างก็จะจบลงอย่างสวยงาม

 

 

MY MERMAID BOYFRIEND 2022
Jiang Xiaoman, a young female student of the Faculty of Fine Arts, is unsuccessful in love. Young mermaid Anatolia Suixing comes together to relieve stress and go on a mission to prove the mermaid clan's true love kiss. This quest leads the two to fall in love with each other. Meanwhile, the gentle senior Chengxi was both a helper and an obstacle for both of them. But as long as they believe in fairy tales, everything will end beautifully.

 

 

 

我的美人鱼男友 2022
美术学院的年轻女学生江小曼恋爱失败。年轻的美人鱼安纳托利亚遂星为了缓解压力,为了证明美人鱼一族的真爱之吻而踏上使命。这个任务导致两人坠入爱河。而温柔的承熙学长对两人来说,既是帮手,又是障碍。但只要他们相信童话,一切都会美好地结束。

ตัวอย่างหนัง : ภารกิจรักนายเงือก MY MERMAID BOYFRIEND 2022 บรรยายไทย


เลือกตอน
ภารกิจรักนายเงือก MY MERMAID BOYFRIEND 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 1
ภารกิจรักนายเงือก MY MERMAID BOYFRIEND 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 2
ภารกิจรักนายเงือก MY MERMAID BOYFRIEND 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 3
ภารกิจรักนายเงือก MY MERMAID BOYFRIEND 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 4
ภารกิจรักนายเงือก MY MERMAID BOYFRIEND 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 5
ภารกิจรักนายเงือก MY MERMAID BOYFRIEND 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 6
ภารกิจรักนายเงือก MY MERMAID BOYFRIEND 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 7
ภารกิจรักนายเงือก MY MERMAID BOYFRIEND 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 8
ภารกิจรักนายเงือก MY MERMAID BOYFRIEND 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 9
ภารกิจรักนายเงือก MY MERMAID BOYFRIEND 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 10
ภารกิจรักนายเงือก MY MERMAID BOYFRIEND 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 11
ภารกิจรักนายเงือก MY MERMAID BOYFRIEND 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 12
ภารกิจรักนายเงือก MY MERMAID BOYFRIEND 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 13
ภารกิจรักนายเงือก MY MERMAID BOYFRIEND 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 14
ภารกิจรักนายเงือก MY MERMAID BOYFRIEND 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 15
ภารกิจรักนายเงือก MY MERMAID BOYFRIEND 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 16
ภารกิจรักนายเงือก MY MERMAID BOYFRIEND 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 17
ภารกิจรักนายเงือก MY MERMAID BOYFRIEND 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 18


คำค้น:หนังแแนะนำ