โอซาร์ก OZARK SEASON 4 2022

ปีที่ฉาย : 2022 คะแนน 8.3 / 10

เรื่องย่อ : โอซาร์ก OZARK SEASON 4 2022
ดูเหมือนว่าอีกไม่นานครอบครัวเบิร์ดก็จะหลุดพ้นจากวงการอาชญากรรม แต่ความร้าวฉานภายในครอบครัวอาจกลายเป็นหายนะที่ทำลายอิสรภาพเสียเอง


 

 

OZARK SEASON 4 2022
It seems that the Byrds will soon be freed from the crime scene. But family rifts can turn into disasters that destroy freedom.

 


 

오자크 시즌 4 2022
버즈는 곧 범죄 현장에서 풀려날 것으로 보인다. 그러나 가족의 불화는 자유를 파괴하는 재앙으로 바뀔 수 있습니다.

 

ตัวอย่างหนัง : โอซาร์ก OZARK SEASON 4 2022

หนังแแนะนำ