เจ้าหญิงวุ่นวาย กับ เจ้าชายเย็นชา PRINCESS HOURS 2006

ปีที่ฉาย : คะแนน 7.8 / 10

เรื่องย่อ : เจ้าหญิงวุ่นวาย กับ เจ้าชายเย็นชา PRINCESS HOURS 2006
ความรักประเพณีและการเมืองปะทะกันเมื่อนักเรียนศิลปะหนุ่มผู้กล้าหาญถูกหมั้นไว้กับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม

 

 

PRINCESS HOURS 2006
Love, tradition and politics collide when a brave young art student is betrothed to Crown Prince of Siam.

 

 

프린세스 아워 2006
용감한 젊은 예술 학생이 시암 왕세자와 약혼하면서 사랑과 전통과 정치가 충돌합니다.

ตัวอย่างหนัง : เจ้าหญิงวุ่นวาย กับ เจ้าชายเย็นชา PRINCESS HOURS 2006


เลือกตอน
เจ้าหญิงวุ่นวาย กับ เจ้าชายเย็นชา PRINCESS HOURS 2006 ตอนที่ 1
เจ้าหญิงวุ่นวาย กับ เจ้าชายเย็นชา PRINCESS HOURS 2006 ตอนที่ 2
เจ้าหญิงวุ่นวาย กับ เจ้าชายเย็นชา PRINCESS HOURS 2006 ตอนที่ 3
เจ้าหญิงวุ่นวาย กับ เจ้าชายเย็นชา PRINCESS HOURS 2006 ตอนที่ 4
เจ้าหญิงวุ่นวาย กับ เจ้าชายเย็นชา PRINCESS HOURS 2006 ตอนที่ 5
เจ้าหญิงวุ่นวาย กับ เจ้าชายเย็นชา PRINCESS HOURS 2006 ตอนที่ 6
เจ้าหญิงวุ่นวาย กับ เจ้าชายเย็นชา PRINCESS HOURS 2006 ตอนที่ 7
เจ้าหญิงวุ่นวาย กับ เจ้าชายเย็นชา PRINCESS HOURS 2006 ตอนที่ 8
เจ้าหญิงวุ่นวาย กับ เจ้าชายเย็นชา PRINCESS HOURS 2006 ตอนที่ 9
เจ้าหญิงวุ่นวาย กับ เจ้าชายเย็นชา PRINCESS HOURS 2006 ตอนที่ 10
เจ้าหญิงวุ่นวาย กับ เจ้าชายเย็นชา PRINCESS HOURS 2006 ตอนที่ 11
เจ้าหญิงวุ่นวาย กับ เจ้าชายเย็นชา PRINCESS HOURS 2006 ตอนที่ 12
เจ้าหญิงวุ่นวาย กับ เจ้าชายเย็นชา PRINCESS HOURS 2006 ตอนที่ 13
เจ้าหญิงวุ่นวาย กับ เจ้าชายเย็นชา PRINCESS HOURS 2006 ตอนที่ 14
เจ้าหญิงวุ่นวาย กับ เจ้าชายเย็นชา PRINCESS HOURS 2006 ตอนที่ 15
เจ้าหญิงวุ่นวาย กับ เจ้าชายเย็นชา PRINCESS HOURS 2006 ตอนที่ 16
เจ้าหญิงวุ่นวาย กับ เจ้าชายเย็นชา PRINCESS HOURS 2006 ตอนที่ 17
เจ้าหญิงวุ่นวาย กับ เจ้าชายเย็นชา PRINCESS HOURS 2006 ตอนที่ 18
เจ้าหญิงวุ่นวาย กับ เจ้าชายเย็นชา PRINCESS HOURS 2006 ตอนที่ 19
เจ้าหญิงวุ่นวาย กับ เจ้าชายเย็นชา PRINCESS HOURS 2006 ตอนที่ 20
เจ้าหญิงวุ่นวาย กับ เจ้าชายเย็นชา PRINCESS HOURS 2006 ตอนที่ 21
เจ้าหญิงวุ่นวาย กับ เจ้าชายเย็นชา PRINCESS HOURS 2006 ตอนที่ 22
เจ้าหญิงวุ่นวาย กับ เจ้าชายเย็นชา PRINCESS HOURS 2006 ตอนที่ 23
เจ้าหญิงวุ่นวาย กับ เจ้าชายเย็นชา PRINCESS HOURS 2006 ตอนที่ 24


คำค้น:หนังแแนะนำ