ระลึกหลอน RECALLED 2021

ปีที่ฉาย : 2021 คะแนน 6.9 / 10

เรื่องย่อ : ระลึกหลอน RECALLED 2021
ซูจิน (ซอเยจิน) หญิงสาวที่สูญเสียความทรงจำจากอุบัติเหตุร้ายแรง เธอพยายามกลับไปใช้ชีวิตปกติกับสามีของเธออีกครั้ง แต่การพักฟื้นของเธอกลับไม่เป็นไปตามที่คิด เธอเริ่มเห็นภาพหลอนที่เกี่ยวพันกับความตายของเพื่อนบ้านซึ่งล้วนแล้วแต่มีสาเหตุมาจากสามีสุดที่รักของเธอ จากสามีที่เคยพึ่งพิงได้ทุกอย่าง อาจกลายเป็นเพียงแค่คนแปลกหน้าที่ซ่อนความลับสุดดำมืดไว้

 

RECALLED 2021
Su Jin (Seo Ye Jin), a young woman who has lost her memory in a fatal accident. She tried to go back to normal life with her husband again. But her recovery did not go as expected. She began to hallucinate her neighbor’s death, all attributed to her beloved husband. from the husband who used to depend on everything They might just turn out to be strangers hiding their darkest secrets.

 

년 리콜2021
치명적인 사고로 기억을 잃은 소녀 수진(서예진). 그녀는 다시 남편과 함께 일상으로 돌아가려고 노력했습니다. 그러나 그녀의 회복은 예상대로 진행되지 않았습니다. 그녀는 사랑하는 남편의 탓으로 돌린 이웃의 죽음을 환각하기 시작했습니다. 모든 것에 의존하던 남편에게서 그들은 가장 어두운 비밀을 숨기고 있는 낯선 사람으로 밝혀질 수도 있습니다.

 

ตัวอย่างหนัง : ระลึกหลอน RECALLED 2021

หนังแแนะนำ