อุบัติรักนายต่างดาว Star-Crossed Lovers 2022 บรรยายไทย

ปีที่ฉาย : 2022 คะแนน 6.9 / 10

เรื่องย่อ : อุบัติรักนายต่างดาว Star-Crossed Lovers 2022
เรื่องราวของเถียนเจวี๋ยเด็กสาวผู้มีความฝันเกี่ยวกับการ์ตูนที่ต้องตากตำเหน็ดเหนื่อยมาหลายปี ในขณะที่ชีวิตเธอกำลังจะดีขึ้นนั้น ได้เกิดเหตุอุบัติเหตุจูบกับแันไป๋เย่ และทำให้เธอสร้างกระแสจิตกับเขาหลักการจูบนั้นซึ่งเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มาตามหาของล้ำค่าที่ดาวโลกเพื่อกลับช่วยดาวของตนเอง ซึ่งของสิ่งนั้นก็ติดอยู่กับตัวของเถียนเจวี๋ยนั่นเอง เรื่องราวจะเป็นอย่างไร

 

 

Star-Crossed Lovers 2022
It tells the story of Tian Jue, a girl who has had years of exhausting cartoon dreams. While her life was getting better There was an accident kissing with Bai Ye. and made her create telepathy with him, the principle of kissing, which he is an alien who came to find valuable items at the planet earth to return to help his own planet Which of that thing was attached to Tian Jue itself. What will the story be.

 

 

 

穿越星河的恋人 2022
讲述了少女天珏的故事,她有着多年的卡通梦。在她的生活越来越好的时候,和白夜发生了意外的接吻。并且让她和他制造了心灵感应,接吻的原理,他是一个外星人,来到地球上寻找有价值的物品返回来帮助自己的星球,那东西中的哪一个是依附于天绝本身的。会是怎样的故事。

ตัวอย่างหนัง : อุบัติรักนายต่างดาว Star-Crossed Lovers 2022 บรรยายไทย


เลือกตอน
อุบัติรักนายต่างดาว Star-Crossed Lovers 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 1
อุบัติรักนายต่างดาว Star-Crossed Lovers 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 2
อุบัติรักนายต่างดาว Star-Crossed Lovers 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 3
อุบัติรักนายต่างดาว Star-Crossed Lovers 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 4
อุบัติรักนายต่างดาว Star-Crossed Lovers 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 5
อุบัติรักนายต่างดาว Star-Crossed Lovers 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 6
อุบัติรักนายต่างดาว Star-Crossed Lovers 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 7
อุบัติรักนายต่างดาว Star-Crossed Lovers 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 8
อุบัติรักนายต่างดาว Star-Crossed Lovers 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 9
อุบัติรักนายต่างดาว Star-Crossed Lovers 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 10
อุบัติรักนายต่างดาว Star-Crossed Lovers 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 11
อุบัติรักนายต่างดาว Star-Crossed Lovers 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 12
อุบัติรักนายต่างดาว Star-Crossed Lovers 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 13
อุบัติรักนายต่างดาว Star-Crossed Lovers 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 14
อุบัติรักนายต่างดาว Star-Crossed Lovers 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 15
อุบัติรักนายต่างดาว Star-Crossed Lovers 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 16
อุบัติรักนายต่างดาว Star-Crossed Lovers 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 17
อุบัติรักนายต่างดาว Star-Crossed Lovers 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 18
อุบัติรักนายต่างดาว Star-Crossed Lovers 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 19
อุบัติรักนายต่างดาว Star-Crossed Lovers 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 20
อุบัติรักนายต่างดาว Star-Crossed Lovers 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 21
อุบัติรักนายต่างดาว Star-Crossed Lovers 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 22
อุบัติรักนายต่างดาว Star-Crossed Lovers 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 23
อุบัติรักนายต่างดาว Star-Crossed Lovers 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 24


คำค้น:หนังแแนะนำ