อภินิหารดาบเทวดา SWORD OF DESTINY DA ZHU JIAN SHI 2021

ปีที่ฉาย : 2021 คะแนน 5.2 / 10

เรื่องย่อ : อภินิหารดาบเทวดา SWORD OF DESTINY DA ZHU JIAN SHI 2021
ปรมาจารย์ช่างตีดาบอันดับหนึ่งในใต้หล้านามเหมิงเหย่จื่อถูกฆ่าล้างตระกูลโดยขุนนางชั่วนามจ้าวหานเนื่องจากหลอมดาบชื่อดังหานกวงขึ้นมา ทั้งนี้เขาได้ทุ่มเทรักษาชีวิตเหมิงหยางและรักษาดาบเฉิงอิ่งที่ยังไม่เสร็จเอาไว้ได้ ยี่สิบปีต่อมาเหมิงหยางเติบโตเป็นผู้ใหญ่ จึงวางแผนแก้แค้นให้บิดา ทว่าดาบเฉิงอิ่งที่สามารถปราบดาบหานกวงได้ทั้งกลับไม่อาจทำให้เสร็จสมบูรณ์ได้ เมื่อฮ่องเต้ป่วยหนัก สถานการณ์ประจวบเหมาะ เหมิงหยางได้รับภารกิจอารักขาองค์ชายรัชทาบาทกลับวังหลวงเพื่อสืบต่อราชบัลลังก์ เพื่อจะได้ตรวจสอบความจริงเรื่องการฆาตกรรมล้างตระกูลเหมิงและแก้แค้นด้วยและ เหมิงหยางจึงรับภารกิจนี้ ทว่าระหว่างทางกลับเกิดเรื่องที่อันตรายถึงชีวิตอีกครั้ง

 

 


SWORD OF DESTINY DA ZHU JIAN SHI 2021
The number one swordsmith master in the underworld named Meng Yezi was slaughtered by an evil noble named Zhao Han for forging the famous sword Han Guang. However, he devoted himself to saving Meng Yang's life and saving the unfinished Cheng Ying Sword. Twenty years later, Meng Yang had grown into an adult. therefore plots revenge for his fatherHowever, the Cheng Ying Sword that was able to defeat the entire Han Guang Sword could not be completed. When the emperor is seriously ill The situation coincided with Meng Yang has been given a mission to protect the Prince's throne and return to the Royal Palace to succeed the throne. in order to investigate the truth about the murder of the Meng family and take revenge So Meng Yang accepted this quest. But on the way, something deadly happened again.

 

 

命运之剑大竹剑士2021
冥界第一剑匠孟夜子,因锻造名剑寒光,被邪恶贵族赵寒所杀。不过,他一心一意救了孟洋的命,救了未完成的程影剑。二十年后,孟洋已经长大成人。于是谋划着为父亲报仇,可是,能够战胜整个寒光剑的程影剑却无法完成。在皇上病重的时候,恰逢孟洋被赋予了保护太子王位,重返皇宫继承皇位的使命。为了查明孟家被害的真相,报仇雪恨,孟洋接受了这个任务。但在途中,致命的事情再次发生。

 

ตัวอย่างหนัง : อภินิหารดาบเทวดา SWORD OF DESTINY DA ZHU JIAN SHI 2021

หนังแแนะนำ