พยัคฆ์ร้ายไชน่าทาวน์ THE RIGHTEOUS FISTS 2022

ปีที่ฉาย : 2022 คะแนน 7.6 / 10

เรื่องย่อ : พยัคฆ์ร้ายไชน่าทาวน์ THE RIGHTEOUS FISTS 2022 
โอวจื้อลิ นักข่าวหนุ่มกำลังทำข่าวเพชรที่หายไปอย่างไร้ร่องรอย เฉินสุยจิ่น ญาติของโอวจื้อลิ ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนเชื่อว่าคนร้ายรายนี้เป็นมนุษย์ล่องหน โอวจื้อลิ และ เฉินสุยจิ่น ร่วมมือกับ ซินเสี่ยวหลาน ตำรวจหญิงสืบคดีนี้ โอวจื้อลิ ถูก ฉือลี่ถู นักข่าวคู่แข่งกล่าวหาว่าเสนอข่าวปลอม ทำให้สำนักข่าวของเขาโดนฟ้อง ต่อมาโอวจื้อลิได้ดื่มยาทำให้เขากลายเป็นมนุษย์ล่องหนเพื่อหาหลักฐานให้สำนักข่าวพ้นผิด และเขายังได้ใกล้ชิดกับ จั๋วอิง นักข่าวสาวคนรักของฉีลี่ถูที่บังเอิญตาบอดชั่วคราวทำให้จั๋วอิง กับโอวจื้อลิ ที่ขณะนั้นกลายเป็นมนุษย์ล่องหน มีโอกาสได้ใกล้ชิดกันและรักกัน ในขณะที่ซินเสี่ยวหลานก็แอบหลงรักโอวจื้อลิอยู่เช่นกัน

 

 

THE RIGHTEOUS FISTS 2022
Ou Zhili, a young reporter, is working on a diamond that has disappeared without a trace. Chen Suijin, Ou Zhili’s relative. A Chinese scientist believes that the villain is an invisible man, Ou Zhili and Chen Suijin, working with Xin Xiaolan. Policewoman investigating the case Ou Zhili was accused by rival journalist Chi Litu of spreading fake news. causing his news agency to be sued Later, Ou Zhili drank a potion that made him an invisible man.Evidence for news agencies to be acquitted He also became close to Zu Ying, a reporter, Qi Litu’s lover, who accidentally blinds Zu Ying and Ou Zhili, who at that time became invisible. have the opportunity to get close and love each other Meanwhile, Xin Xiaolan was secretly in love with Ou Zhili as well.

 

正义之拳 2022
年轻记者欧志立正在研究一颗消失得无影无踪的钻石。欧志礼的亲戚陈遂金。一位中国科学家认为,反派是与辛晓兰合作的隐形人欧志立和陈穗金。调查此案的女警欧志丽被对手记者赤立图指控散布假新闻。导致他的通讯社被起诉后来,欧智礼喝了药水,让他变成了隐形人。通讯社无罪的证据他还与记者祖影走近了,齐丽图的情人,不小心弄瞎了祖影和欧直隶,那个时候的人已经隐形了。有机会亲近彼此相爱同时,辛小兰也暗恋着欧之莉。

ตัวอย่างหนัง : พยัคฆ์ร้ายไชน่าทาวน์ THE RIGHTEOUS FISTS 2022


เลือกตอน
พยัคฆ์ร้ายไชน่าทาวน์ THE RIGHTEOUS FISTS 2022 ตอนที่ 1
พยัคฆ์ร้ายไชน่าทาวน์ THE RIGHTEOUS FISTS 2022 ตอนที่ 2
พยัคฆ์ร้ายไชน่าทาวน์ THE RIGHTEOUS FISTS 2022 ตอนที่ 3
พยัคฆ์ร้ายไชน่าทาวน์ THE RIGHTEOUS FISTS 2022 ตอนที่ 4
พยัคฆ์ร้ายไชน่าทาวน์ THE RIGHTEOUS FISTS 2022 ตอนที่ 5
พยัคฆ์ร้ายไชน่าทาวน์ THE RIGHTEOUS FISTS 2022 ตอนที่ 6
พยัคฆ์ร้ายไชน่าทาวน์ THE RIGHTEOUS FISTS 2022 ตอนที่ 7
พยัคฆ์ร้ายไชน่าทาวน์ THE RIGHTEOUS FISTS 2022 ตอนที่ 8
พยัคฆ์ร้ายไชน่าทาวน์ THE RIGHTEOUS FISTS 2022 ตอนที่ 9
พยัคฆ์ร้ายไชน่าทาวน์ THE RIGHTEOUS FISTS 2022 ตอนที่ 10
พยัคฆ์ร้ายไชน่าทาวน์ THE RIGHTEOUS FISTS 2022 ตอนที่ 11
พยัคฆ์ร้ายไชน่าทาวน์ THE RIGHTEOUS FISTS 2022 ตอนที่ 12
พยัคฆ์ร้ายไชน่าทาวน์ THE RIGHTEOUS FISTS 2022 ตอนที่ 13
พยัคฆ์ร้ายไชน่าทาวน์ THE RIGHTEOUS FISTS 2022 ตอนที่ 14
พยัคฆ์ร้ายไชน่าทาวน์ THE RIGHTEOUS FISTS 2022 ตอนที่ 15
พยัคฆ์ร้ายไชน่าทาวน์ THE RIGHTEOUS FISTS 2022 ตอนที่ 16
พยัคฆ์ร้ายไชน่าทาวน์ THE RIGHTEOUS FISTS 2022 ตอนที่ 17
พยัคฆ์ร้ายไชน่าทาวน์ THE RIGHTEOUS FISTS 2022 ตอนที่ 18
พยัคฆ์ร้ายไชน่าทาวน์ THE RIGHTEOUS FISTS 2022 ตอนที่ 19
พยัคฆ์ร้ายไชน่าทาวน์ THE RIGHTEOUS FISTS 2022 ตอนที่ 20
พยัคฆ์ร้ายไชน่าทาวน์ THE RIGHTEOUS FISTS 2022 ตอนที่ 21
พยัคฆ์ร้ายไชน่าทาวน์ THE RIGHTEOUS FISTS 2022 ตอนที่ 22
พยัคฆ์ร้ายไชน่าทาวน์ THE RIGHTEOUS FISTS 2022 ตอนที่ 23
พยัคฆ์ร้ายไชน่าทาวน์ THE RIGHTEOUS FISTS 2022 ตอนที่ 24
พยัคฆ์ร้ายไชน่าทาวน์ THE RIGHTEOUS FISTS 2022 ตอนที่ 25
พยัคฆ์ร้ายไชน่าทาวน์ THE RIGHTEOUS FISTS 2022 ตอนที่ 26
พยัคฆ์ร้ายไชน่าทาวน์ THE RIGHTEOUS FISTS 2022 ตอนที่ 27
พยัคฆ์ร้ายไชน่าทาวน์ THE RIGHTEOUS FISTS 2022 ตอนที่ 28
พยัคฆ์ร้ายไชน่าทาวน์ THE RIGHTEOUS FISTS 2022 ตอนที่ 29
พยัคฆ์ร้ายไชน่าทาวน์ THE RIGHTEOUS FISTS 2022 ตอนที่ 30


คำค้น:หนังแแนะนำ