เกิดใหม่ครานี้ชีวิตข้าช่างมีรสชาติ Twenty-Four Warm Flavors 2022 บรรยายไทย

ปีที่ฉาย : 2022 คะแนน 5.0 / 10

เรื่องย่อ : เกิดใหม่ครานี้ชีวิตข้าช่างมีรสชาติ Twenty-Four Warm Flavors 2022
เซี่ยอวี่ปิงถูกสามีอย่างสวี่จื่อเหยียนบังคับให้ดื่มยาพิษจนตายในวันแต่งงาน แต่แล้วนางกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง และได้รับรู้ว่าชีวิตบัดซบของตนเป็นเพียงหน้าหนึ่งในโลกสมุดภาพเท่านั้น เซี่ยอวี่ปิงมีโอกาสแก้ไขชะตาชีวิตของตนเอง นางจึงตั้งมั่นที่จะเอาชีวิตรอด หลบหนีจากอดีตสามีจอมชั่วร้ายอย่างสุดจิตสุดใจ

 

 

Twenty-Four Warm Flavors 2022
Xia Yuping was forced to drink poison to death by her husband Xue Ziyan on the wedding day. But then she woke up again. and realized that his stupid life was only one page in the scrapbook world. Xue Yubing had a chance to correct his own destiny. She was determined to survive. Escape from the evil ex-husband with all your heart.

 


 二十四暖味2022
夏玉萍在大婚當天被丈夫薛子妍逼喝毒死。但後來她又醒了。並意識到他愚蠢的生活只是剪貼簿世界中的一頁。雪語冰有機會改正自己的命運。她決心活下去。全心全意逃離邪惡的前夫。

 

ตัวอย่างหนัง : เกิดใหม่ครานี้ชีวิตข้าช่างมีรสชาติ Twenty-Four Warm Flavors 2022 บรรยายไทย


เลือกตอน
เกิดใหม่ครานี้ชีวิตข้าช่างมีรสชาติ Twenty-Four Warm Flavors 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 1
เกิดใหม่ครานี้ชีวิตข้าช่างมีรสชาติ Twenty-Four Warm Flavors 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 2
เกิดใหม่ครานี้ชีวิตข้าช่างมีรสชาติ Twenty-Four Warm Flavors 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 3
เกิดใหม่ครานี้ชีวิตข้าช่างมีรสชาติ Twenty-Four Warm Flavors 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 4
เกิดใหม่ครานี้ชีวิตข้าช่างมีรสชาติ Twenty-Four Warm Flavors 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 5
เกิดใหม่ครานี้ชีวิตข้าช่างมีรสชาติ Twenty-Four Warm Flavors 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 6
เกิดใหม่ครานี้ชีวิตข้าช่างมีรสชาติ Twenty-Four Warm Flavors 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 7
เกิดใหม่ครานี้ชีวิตข้าช่างมีรสชาติ Twenty-Four Warm Flavors 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 8
เกิดใหม่ครานี้ชีวิตข้าช่างมีรสชาติ Twenty-Four Warm Flavors 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 9
เกิดใหม่ครานี้ชีวิตข้าช่างมีรสชาติ Twenty-Four Warm Flavors 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 10


คำค้น:หนังแแนะนำ