รักนี้ไม่ลืมเลือน UNFORGETTABLE LOVE 2021 บรรยายไทย

ปีที่ฉาย : 2021 คะแนน 9.5 / 10

เรื่องย่อ : รักนี้ไม่ลืมเลือน UNFORGETTABLE LOVE 2021
เรื่องราวของเฮ่อเฉียวเยี่ยนซีอีโอแห่งเฮ่อซื่อกรุ๊ปและฉินอี่เยว่นักจิตวิทยาเด็ก เล่าถึงเรื่องราวของประธานจอมเผด็จการที่มีนิสัยเย็นชาและจิตแพทย์ที่มีนิสัยอ่อนโยน ทั้งสองได้มารู้จักกันจนกลายเป็นความรัก

 

 

UNFORGETTABLE LOVE 2021
The story of He Qiaoyan, the CEO of the Heshi Group and Qin Yiyue, a child psychologist. It tells the story of a cold-hearted dictator president and gentle psychiatrist. The two have come to know each other until it becomes love.

 

 

 

难忘的爱 2021
赫氏集团总裁何巧妍与儿童心理学家秦以悦的故事。它讲述了一个冷酷的独裁总统和温和的精神科医生的故事。两人相知相知,直至相爱。

ตัวอย่างหนัง : รักนี้ไม่ลืมเลือน UNFORGETTABLE LOVE 2021 บรรยายไทย


เลือกตอน
รักนี้ไม่ลืมเลือน UNFORGETTABLE LOVE 2021 บรรยายไทย ตอนที่ 1
รักนี้ไม่ลืมเลือน UNFORGETTABLE LOVE 2021 บรรยายไทย ตอนที่ 2
รักนี้ไม่ลืมเลือน UNFORGETTABLE LOVE 2021 บรรยายไทย ตอนที่ 3
รักนี้ไม่ลืมเลือน UNFORGETTABLE LOVE 2021 บรรยายไทย ตอนที่ 4
รักนี้ไม่ลืมเลือน UNFORGETTABLE LOVE 2021 บรรยายไทย ตอนที่ 5
รักนี้ไม่ลืมเลือน UNFORGETTABLE LOVE 2021 บรรยายไทย ตอนที่ 6
รักนี้ไม่ลืมเลือน UNFORGETTABLE LOVE 2021 บรรยายไทย ตอนที่ 7
รักนี้ไม่ลืมเลือน UNFORGETTABLE LOVE 2021 บรรยายไทย ตอนที่ 8
รักนี้ไม่ลืมเลือน UNFORGETTABLE LOVE 2021 บรรยายไทย ตอนที่ 9
รักนี้ไม่ลืมเลือน UNFORGETTABLE LOVE 2021 บรรยายไทย ตอนที่ 10
รักนี้ไม่ลืมเลือน UNFORGETTABLE LOVE 2021 บรรยายไทย ตอนที่ 11
รักนี้ไม่ลืมเลือน UNFORGETTABLE LOVE 2021 บรรยายไทย ตอนที่ 12
รักนี้ไม่ลืมเลือน UNFORGETTABLE LOVE 2021 บรรยายไทย ตอนที่ 13
รักนี้ไม่ลืมเลือน UNFORGETTABLE LOVE 2021 บรรยายไทย ตอนที่ 14
รักนี้ไม่ลืมเลือน UNFORGETTABLE LOVE 2021 บรรยายไทย ตอนที่ 15
รักนี้ไม่ลืมเลือน UNFORGETTABLE LOVE 2021 บรรยายไทย ตอนที่ 16
รักนี้ไม่ลืมเลือน UNFORGETTABLE LOVE 2021 บรรยายไทย ตอนที่ 17
รักนี้ไม่ลืมเลือน UNFORGETTABLE LOVE 2021 บรรยายไทย ตอนที่ 18
รักนี้ไม่ลืมเลือน UNFORGETTABLE LOVE 2021 บรรยายไทย ตอนที่ 19
รักนี้ไม่ลืมเลือน UNFORGETTABLE LOVE 2021 บรรยายไทย ตอนที่ 20
รักนี้ไม่ลืมเลือน UNFORGETTABLE LOVE 2021 บรรยายไทย ตอนที่ 21
รักนี้ไม่ลืมเลือน UNFORGETTABLE LOVE 2021 บรรยายไทย ตอนที่ 22
รักนี้ไม่ลืมเลือน UNFORGETTABLE LOVE 2021 บรรยายไทย ตอนที่ 23
รักนี้ไม่ลืมเลือน UNFORGETTABLE LOVE 2021 บรรยายไทย ตอนที่ 24


คำค้น:หนังแแนะนำ