สลับรักพลิกชะตา When You Be Me 2022 บรรยายไทย

ปีที่ฉาย : 2022 คะแนน 8.2 / 10

เรื่องย่อ : สลับรักพลิกชะตา When You Be Me 2022 
“สาวน้อยสามไม่มี” ผู้ถูกล้อเลียนกับเด็กเนิร์ดทายาทเศรษฐีผู้จงเกลียดจงชังสังคมอันเน่าเฟะและมืดมน ครอบครัวที่มีชีวิตต่างกับราวฟ้ากับดิน การสลับวิญญาณทำให้พวกเขาได้รู้สึกว่าคล้ายว่าอีกฝ่ายจะใช้ชีวิตได้ราวกับที่ตัวเองฝันอย่างง่ายดายเกินไปแล้ว

 

 

 

When You Be Me 2022 
"Third Little Girl" who is mocked with a nerdy heiress who hates a rotten and dark society. A family whose life is different from the sky and the earth The soul-swapping made them feel as though the other party was too easy to live a

 

 

當你成為我 2022
被討厭腐朽黑暗社會的書呆子女繼承人嘲笑的“小三”。天上地下生活不同的一家人的靈魂互換讓他們覺得對方太容易過日子了

 

ตัวอย่างหนัง : สลับรักพลิกชะตา When You Be Me 2022 บรรยายไทย


เลือกตอน
สลับรักพลิกชะตา When You Be Me 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 1
สลับรักพลิกชะตา When You Be Me 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 2
สลับรักพลิกชะตา When You Be Me 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 3
สลับรักพลิกชะตา When You Be Me 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 4
สลับรักพลิกชะตา When You Be Me 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 5
สลับรักพลิกชะตา When You Be Me 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 6
สลับรักพลิกชะตา When You Be Me 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 7
สลับรักพลิกชะตา When You Be Me 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 8
สลับรักพลิกชะตา When You Be Me 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 9
สลับรักพลิกชะตา When You Be Me 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 10
สลับรักพลิกชะตา When You Be Me 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 11
สลับรักพลิกชะตา When You Be Me 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 12
สลับรักพลิกชะตา When You Be Me 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 13
สลับรักพลิกชะตา When You Be Me 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 14
สลับรักพลิกชะตา When You Be Me 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 15
สลับรักพลิกชะตา When You Be Me 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 16
สลับรักพลิกชะตา When You Be Me 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 17
สลับรักพลิกชะตา When You Be Me 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 18
สลับรักพลิกชะตา When You Be Me 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 19
สลับรักพลิกชะตา When You Be Me 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 20
สลับรักพลิกชะตา When You Be Me 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 21
สลับรักพลิกชะตา When You Be Me 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 22
สลับรักพลิกชะตา When You Be Me 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 23
สลับรักพลิกชะตา When You Be Me 2022 บรรยายไทย ตอนที่ 24


คำค้น:หนังแแนะนำ